světlo a tma

Sometimes
I feel like I want to live
Far from the metropolis
Just walk through that door
...
Outside
The black night calls my name
Dead Can Dance

Díky výbojkám můžeme od poloviny 20. století takřka měnit noc v den a města se stala světelnými ostrovy, které lze z oběžné dráhy snadno zahlédnout na noční polokouli Země. Lze říct, že člověk zvítězil nad tmou, která v něm odjakživa vzbuzovala strach. Mohlo by se zdát, že je to dobře, leč... právě začínáme chápat, že tmu potřebuje příroda i my. Nerozvážné používání umělého světla vedlo k jevu zvanému světelné znečištění. Míra tohoto jevu je natolik velká, že je nutné ji zařadit po bok takových problémů, jako je znečištění atmosféry, vody a půdy chemickými látkami.

Tma (a světlo) jsou stejnou součástí přírodního prostředí jako vzduch, půda, voda, hory atd., tento fakt však bohužel není ještě pro celou veřejnost samozřejmý. Chráníme-li tedy životní prostředí před negativními dopady lidské činnosti, tak by se měla chránit také noční tma ohrožená nešikovným používáním umělého osvětlení. Jedním z projevů činností, které si kladou za cíl chránit před světelným znečištěním, je vytváření tzv. chráněných oblastí tmavé oblohy. Takováto chráněná území plní obdobně jako „klasické” přírodní rezervace nejen ekologické funkce, ale také vzdělávací tím, že nám pomáhají si uvědomit, jak vážným problémem světelné znečištění je. Již samotná existence takovýchto chráněných území svědčí o tom, že se k ohroženým částem životního prostředí připojila tma. V současnosti chráněné oblasti a rezervace temného nebe existují v Severní Americe a Evropě.

Myšlenka vytvořit oblast tmavé oblohy v Jizerských horách vznikla z potřeby poskytovat veřejnosti informace o světelném znečištění. Je to úkol důležitý, neboť veřejnosti se dostává stále příliš málo informací o tomto jevu a ochrana před světelným znečištěním by měla být zohledněna v našich aktivitách, které si kladou za cíl chránit životní prostředí.

Projekt se realizuje v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009 vyhlášeného UNESCO a Valným shromážděním OSN. Jizerská oblast tmavé oblohy je oblastí přeshraniční, proto při jejím vytvoření spolupracovaly organizace z České republiky a Polska. Za polskou stranu to jsou:

Za českou stranu:

Na polské straně je Jizerská oblast tmavé oblohy součástí astroturistického projektu Astro Izery.

začátek stránky

Máte-li dotazy či připomínky, napište nám:
adresa ve formatu png

poslední změny: 20.09.2014

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!