światło i ciemność

Sometimes
I feel like I want to live
Far from the metropolis
Just walk through that door
...
Outside
The black night calls my name
Dead Can Dance

Od połowy XX wieku, dzięki lampom wyładowczym, możemy niemalże zmieniać noc w dzień, a miasta stały się wyspami światła, które łatwo z orbity dostrzec na nocnej części Ziemi. Można powiedzieć, że człowiek pokonał ciemność, która od zawsze wzbudzała w nim lęk. Wydawało by się, że to dobrze, ale ... właśnie zaczynamy rozumieć, że ciemność potrzebna jest przyrodzie i nam. Nierozsądne używanie sztucznego światła doprowadziło do zjawiska zwanego zanieczyszczeniem światłem. Skala tego zjawiska jest na tyle duża, że należy je zaliczyć do takich problemów jak chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, wody i gleby.

Ciemność (i światło) jest takim samym elementem środowiska przyrodniczego jak powietrze, gleba, woda, skały, ect, ale niestety ten fakt nie jest oczywisty dla ogółu społeczeństwa. Jeżeli zatem chronimy środowisko naturalne przed negatywnymi skutkami działalności człowieka, to również ochronie powinna podlegać ciemność nocna zagrożona nieumiejętnym stosowaniem sztucznego światła. Jednym z przejawów działań mających na celu ochronę przed zanieczyszczeniem światłem jest tworzenie tzw. parków i rezerwatów ciemnego nieba. Obszary takie, tak jak w przypadku „klasycznych” rezerwatów przyrody pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne, pomagając uświadamiać społeczeństwu jak poważnym problemem jest zanieczyszczenie światłem. Już samo istnienie takich obszarów świadczy o tym, że do zagrożonych elementów środowiska naturalnego dołączyła ciemność. W chwili obecnej parki i rezerwaty ciemnego nieba istnieją w Ameryce Północnej i Europie.

Pomysł utworzenia parku ciemnego nieba w Górach Izerskich powstał z potrzeby przekazania społeczeństwu wiedzy na temat zanieczyszczenia światłem. Zadanie to ważne, ponieważ wciąż zbyt mało informacji o tym zjawisku dociera do społeczeństwa a przeciwdziałanie zanieczyszczeniu świtałem powinno być uwzględnione w naszych działaniach mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Projekt jest realizowany w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Izerski Park Ciemnego Nieba jest obszarem transgranicznym, dlatego przy jego utworzeniu współpracowały i nadal współpracują organizacje z Republiki Czeskiej i Polski. Ze strony polskiej są to:

Ze strony czeskiej:

Po stronie polskiej Izerski Park Ciemnego Nieba jest częścią astro-turystycznego projektu Astro Izery.

początek strony

Masz pytania lub uwagi, napisz do nas:
adres jako png

ostatnia aktualizacja: 20.09.2014

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!